Start REFERENCJE

Nasze referencje

Aby mogli się Państwo zorientować w zakresie świadczonych przez nas usług, naszych możliwościach i profesjonalizmowi prezentujemy niektóre referencje, zapewniając jednocześnie, że to jedynie niewielka ich część.

Poniżej wykaz referencji, a linki do dokumentów w formacie pdf w MENU obok.

1. Nowy Targ - odnowienie dróg miejskich
2. Grywald - zabezpieczenie osuwiska
3. Lasy Państwowe, Nowy targ - droga leśna
4. Powiatowy Zarząd Dróg, Nowy Targ -  konserwacja dróg
5. Powiatowy Zarząd Dróg, Nowy Targ - odbudowa przepustu
6. Powiatowy Zarząd Dróg, Nowy Targ - utrzymanie dróg
7. Powiatowy Zarząd Dróg, Myślenice - remont mostu
8. Starostwo Powiatowe Nowy Targ - Dom Pomocy Społecznej
9. Szczawnica - odbudowa dróg
10. UG Lubien - budowa boiska
11. UG Lubien - budowa drogi
12. UG Węgierska Górka - odbudowa dróg
13. UG Węgierska Górka - odbudowa drog
14. UM Rabka-Zdrój -  stabilizacja osuwiska
15. UM Rabka-Zdrój - utrzymanie czystości
16. UM Rabka-Zdrój - utrzymanie zieleni
17. UM Rabka- Zdrój - alejki w park
18. UM Rabka- Zdrój - budowa kanalizacji
19. UM Rabka- Zdrój - nawierzchnie asfaltowe
20. UM Rabka- Zdrój - przebudowa drogi
21. UM Rabka- Zdrój - przebudowa ulicy
22. UM Rabka- Zdrój - czastkowy remont dróg
23. UM Rabka- Zdrój - remont mostu
24. UM Rabka- Zdrój - wywóz śmieci
25. UM Rabka- Zdrój - utrzymanie zeleni
26. UM Rabka- Zdrój - zabezpieczenie drogi
27. UM Rabka- Zdrój - zimowe utrzymanie dróg
28. Zakład Komunalny Rabka-Zdrój - letnie utrzymanie drog
29. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rabka-Zdrój - wywóz śmieci